"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...

 

Anëtarët e Bordit Drejtues


 

Kryetare

Flutura Guri
Avokate

Anëtarë

Petraq Pojani
Diplomat

Prof. Dr. Arta Mandro

Përgjegjëse e trajnimit vazhdues në Shkollën e Magjistraturës

Virgjil Karaja

Avokat. Sekretar i Përgjithshëm i Dhomës Kombëtare të Avokatisë

Teuta Rino

Sektori i Biznesit

Xheni Karaj

Aleanca LGBT

Dr. Fjoralba Caka

Universiteti i Tiranës

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914