"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...

 

 

DONATORËT


OSBE/ODIHR

 

 

 

Civil Rights Defenders

 

 

AMBASADA AMERIKANE NE TIRANE

 

 

 USAID

 

 

FONDACIONI SHOQERIA E HAPUR PER SHQIPERINE, SOROS

 

Open Society Foundation for Albania

Soros Foundation

The concept of open society is based on the recognition that people act on imperfect knowledge and nobody is in possession of the ultimate truth.

   
PNUD
   
Bashkimi Europian
   
UNICEF- zyra në Tiranë
 

AMBASADA E MBRETERISE SE VENDEVE TE ULETA, TIRANE

   
  GLOBAL FUND FOR WOMEN
   
  NOVIB Oxfam Netherlands
   
  OXFAM - Gjerman
   
  PSO/HIVOS 

 

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914