"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...

 

 AKTIVITETE

 


 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare në kuadrin e zbatimit të projektit: “Zbatimi i ligjit Për mbrojtjen nga diskriminimi”, me mbështetjen e Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci, të Ambasadës së SH.B.A në Tiranë, organizoi konkursin me temë: "Esetë më të suksesshme për zbatimin e legjislacionit kundër diskriminimit".
Ceremonia e ndarjes së çmimeve për esetë më të mira u organizua në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë së Universitetit të Tiranës UT, me rastin e 10 Majit, Ditës së Drejtësisë Shqiptare.
Në këtë konkurs morën pjesë studentë të Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Universiteti "Marin Barleti", Albanian University dhe Universiteti "Justiniani i Parë".
Esetë u vlerësuan nga Komisioni i Vlerësimit me pesë çmime.
- Çmimi i parë - Xhon Skënderi nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
- Çmimi i dytë - Adriana Kalemaj nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
- Çmimi i tretë - Zila Bilalaj nga Universiteti "Marin Barleti"
- Çmimi i katërt - Gëzim Spahiu nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
- Çmimi i pestë - Klaudia Bibaj nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
Në vijim, mund të lexoni esetë fituese të këtij konkursi.

>>> Esetë fituese

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare zbatoi projektin “Forcimi i partneritetit polici-rini dhe rritja e nivelit te bashkëpunimit të policisë me komunitetin dhe aktorë të tjerë përgjegjës në Vlorë”, me mbështetjen Suedeze për Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit për policimin në komunitet. Në kuadrin e zbatimit të këtij projekti, u organizua një konkurs me ese të përgatitura nga nxënës të Shkollës së Mesme të Përgjithshme “Jani Minga”,Vlorë, Shkollës së Mesme të Përgjithshme Novoselë, Shkollës së Mesme Industriale Vlorë, Shkollës së Mesme “Ali Asllani”, Kote, Shkollës së Mesme të Përgjithshme “Hajredin Beqiri”, Selenicë.
Nga Komisioni i vlerësimit, tre esetë më të mira të nxënësve u vlerësuan me çmime. Redjola Hoxhaj, nxënëse e Shkollës së Mesme të përgjithshme “Hajredin Beqari”, Selenicë, Vlorë u vlerësua me çmimin e parë; Merushe Tojalli, nxënëse e Shkollës së Mesme të Përgjithshme Novoselë u vlerësua me çmimin e dytë dhe Miledi Abazi, nxënëse e Shkollës së Mesme të Përgjithshme “Jani Minga”, Vlorë u vlerësua me çmimin e tretë.

>>> Esetë fituese

 

Dy aktivitetet do të organizohen në Tiranë për të prezantuar instrumentin vlerësues të të drejtave të njeriut DOVA, në lidhje me dhunën në familje

 

Mbi aktivitetet e zhvilluara per implementim e projektit: "Monitorimi i Projektligjeve nga Shoqeria Civile ne kendveshtrimin gjinor"

 

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914