"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...

 

KONTAKTET


 

Adresa :

Rr. "Vaso Pasha"

Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.

P.O BOX 1549

Tel & Fax

Tel 00355 4 2 259 795

Fax 00355 4 2 241 914

 

E-mail : avokatore@albmail.com

 

Informacion: Ju mund të përfitoni nga shërbimet që ofron Qendra për Nisma Ligjore Qytetare nga ora 09.00-16.00

 

Na shkruani në këtë adresë emaili:

avokatore@albmail.com

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914