"Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.1, Mars 2013

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë ...

"Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës"

Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës ...

 

This course was organized as part of the Improve Legal English Among Law Professors & Students project financially supported by Public Affairs Office, U.S. Embassy Tirana. The project is implemented by the Center for Legal Civic Initiatives.

Foto nga kursi i trajnimit (7 dhe 9 Janar 2020)

Foto nga kursi i trajnimit (14 Nentor 2019 dhe 16 Janar 2020)

Foto nga kursi i trajnimit (19 Nentor 2019)

Foto nga kursi i trajnimit (21 Janar 2020)

Foto nga kursi i trajnimit (17 Dhjetor 2019)

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914