Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë"

Revista profesionale ligjore, "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë", nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë ...

 

 

"Monitorimi i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore

 

Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë

Revista profesionale ligjore, ?Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë?, nr.1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë lidhur ngushtë me problemet e trafikimit të qenieve njerëzore, dhunës në familje si dhe aspekteve të tjera të barazisë gjinore. Kjo revistë ofron mundësinë që punonjësit e organeve të drejtësisë të njihen me legjislacionin evropian dhe me praktikat gjyqësore të gjykatave ndërkombëtare e të vendeve demokratike më të përparuara, në lidhje me këto cështje. Në këtë revistë janë përfshirë ?Letra e Hapur? drejtuar popullit shqiptar nga Kryetarja e Kuvendit të RSH-së, Znj.Jozefina Topalli, me rastin e ditëve të aktivizmit ndërkombëtar dhe ?Refleksione mbi luftën kundër dhunës në familje në ditët e aktivizmit?, fjala e Prof.Dr.Aurela Anastasit në seancën e posaçme Plenare të Kuvendit të Shqipërisë, dedikuar luftës kundër dhunës në familje.

 

I plote

 

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1. Tirane-Albania.
P.O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914

Mesothelioma Attorney
Numri i vizitorëve nga 17 Prill 2009